Reporäntan oförändrad på 0 procent

Reporäntan oförändrad på 0 procent

Riksbankens fasad. Foto: Holger.Ellgaard

Kraftigt fall i BNP men tecken på begynnande återhämtning

Trots kraftiga ekonomisk-politiska stimulanser är de negativa konsekvenserna av coronapandemin mycket stora världen över. Flera länder har den senaste tiden börjat dra tillbaka begränsningsåtgärder och det finns tecken på en återhämtning. Men utvecklingen är mycket osäker och Riksbanken bedömer att det dröjer innan den globala ekonomin är tillbaka på aktivitetsnivåerna före krisen.

Även svensk ekonomi påverkas kraftigt av krisen, inte minst märks det på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas fortsätta stiga. Inflationen har sjunkit påtagligt, främst till följd av fallande energipriser och andra prisförändringar som på olika sätt är kopplade till pandemin. Även om ekonomin gradvis återhämtar sig de närmaste åren kommer det, precis som för omvärlden, att dröja innan resursutnyttjandet i svensk ekonomi är tillbaka på mer normala nivåer. Riksbankens åtgärder bidrar till att inflationen gradvis stiger mot 2 procent. Krisens djup innebär dock att det tar tid innan inflationen åter når målet.

Ytterligare åtgärder för ett fortsatt lågt ränteläge i svensk ekonomi

De åtgärder som Riksbanken och andra centralbanker vidtagit sedan inledningen av krisen har bidragit till att utvecklingen på de finansiella markna­derna successivt har stabiliserats, med lägre räntor och bättre funktionalitet som följd. Men läget bedöms vara fortsatt skört.

För att undvika att nedgången i ekonomin och inflationen blir onödigt långvarig och djup behöver penningpolitiken fortsatt bidra till att kreditförsörjningen i ekonomin fungerar väl och till att det allmänna ränteläget hålls nere. Direktionen har därför beslutat att utöka ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder kronor fram till och med juni 2021. Riksbanken fortsätter att köpa stats-, kommun- och bostadsobligationer samt företagscertifikat. I september börjar Riksbanken också köpa företagsobligationer. Direktionen har vidare beslutat att sänka räntor och förlänga löptider för utlåningen till bankerna. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på noll procent. Samtliga beslutade åtgärder finns listade nedan.

Sammantaget innebär Riksbankens åtgärder att det kommer att finnas omfattande penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid. Det skapar förutsättningar för en återhämtning i svensk ekonomi och bidrar till att inflationen mot slutet av prognosperioden stiger mot inflationsmålet på 2 procent. Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd.

Samspel mellan politikområden mest effektivt för att lindra krisens effekter

Regering, riksdag och andra myndigheter har satt in en lång rad åtgärder av historiskt stor omfattning. Riksbankens åtgärder fungerar som komplement till många av dessa, genom att stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
2019 2020 2021 2022 2023 kv 3**
KPI 1,8 (1,8) 0,5 (1,4) 1,4 (1,8) 1,4 (2,1) 1,9
KPIF 1,7 (1,7) 0,4 (1,3) 1,4 (1,7) 1,4 (1,9) 1,8
BNP 1,2 (1,2) -4,5 (1,3) 3,6 (1,8) 4,1 (2,0) 2,9
Arbetslöshet, procent 6,8 (6,8) 8,7 (7,0) 9,2 (7,1) 8,3 (7,1) 7,5
Reporänta, procent -0,3 (-0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,1) 0,0

*Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2020 inom parentes. I april var läget så osäkert att Riksbanken inte
publicerade någon prognos.
**Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad arbetslöshet kvartal 3 2023.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
2020
kv2
2020
kv3
2020
kv4
2021
kv3
2022
kv3
2023 kv3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,08) 0,00

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2020 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Dessa beslut fattade Riksbankens direktion igår

Tillgångsköp

 • Utöka ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder kronor. Perioden för köpen förlängs till 30 juni 2021.
 • Inom denna ram köpa stats-, bostads- och kommunobligationer för 100 miljarder kronor mellan 1 oktober och 31 december 2020. Under samma period erbjuda veckovisa köp av företagscertifikat upp till ett innehav om högst 32 miljarder kronor.
 • Inom denna ram erbjuda att köpa företagsobligationer för 10 miljarder fram till 30 juni 2021.
  Dessa köp inleds i september.
 • Tillämpa en begränsningsregel att inte äga mer än 70 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagscertifikat i svenska kronor.

Utlåning till bankerna

 • Sänka räntan i den stående utlåningsfaciliteten från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan plus 0,1 procentenheter.
 • Sänka räntan och erbjuda längre löptid på den veckovisa extraordinära utlåningen till bankerna.
  Räntan sänks från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan.
  Lånen erbjuds till tre och sex månaders löptid.
 • Förlänga löptiden på lånen till bankerna för vidareutlåning till företagen från två till upp till fyra år.
 • Sänka det räntetillägg som utgår om kravet på vidareutlåning till företag inte uppfylls, från 0,20 till 0,10 procentenheter.

Reporäntan

 • Lämna reporäntan oförändrad på 0 procent.
Loading

Loading
Loading

Senaste trenden: Beröringsfria badrum

Tvättar du händerna oftare nu? Och reflekterar du mer över vad du rör på? Med anledning av covid-19 har många svenskar blivit mer medvetna om sin...

Årets inredningsbibel är här

Nu landar årets inredningsbibel. I år innehåller katalogen förutom många nyheter också fler inredningstips.Att livet plötsligt kan föra med sig nya oväntade behov, rutiner och vanor till hemmet har varit extra tydligt för de flesta under detta år. Årets katalog är en handbok med inredningstips som guidar läsaren mot ett smartare och mer funktionellt hem.

Loading

Årsta park nytt centrum för ambulanserna

Nu öppnar den toppmoderna ambulansstationen i Årsta-Enskede, i Årsta park nära Enskede rackethall.  Stationen i Söderort blir AISAB:s största sett till antal bilar och anställda, och länets mest moderna. – Det är tre gånger så stort som det förra garaget vi hade vid Gullmarsplan, berättar Anders Åkerberg, chef för nya stationen

Inga problem när Felicia tar ton på nya skivan

Det amerikanska skivbolaget Universal Music har kontrakterat artisten och låtskrivaren Felicia Takman från Farsta.  – Jag är jättetaggad på mitt samarbete med Universal Music. Det känns kul och tryggt att jag hittat ett gäng som tror på mig och min musik. Framförallt är jag är sjukt pepp på att få ut de låtar jag har suttit instängd med i en studio hela året, säger Felicia Takman

Fler tar cykeln från Söderort in till stan

Rekordmånga cyklar i Stockholm. Fler och fler väljer cykeln som färdmedel. Under veckan slogs det bland annat rekord i antal cykelpassager på Liljeholmsbron där 15 199 passager registrerades under onsdagen 19 augusti .

Nu är tid att musta dina äpplen här på Ekerö

Vill du förvandla  äpplen till must är du välkommen till Rosenhill tisdagar till söndagar, klockan 11 till 17 fram till och med 30 oktober. Kolla även in musteriets facebooksida. I Viksund finns även musteriet Äppelfabriken. Boka tid kan du göra på deras hemsida.

Täby – när arkitekturen får avgöra

Är Täby Sveriges vackraste kommun? I kommunens arkitekturprogram för den regionala stadskärnan beskrivs kommunens ambitioner för en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.

Malmö kan bli Årets Arkitekturkommun – igen

Är Malmö Sveriges vackraste stad? Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund till den kommun som bäst lyckas kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

Sveriges fulaste stad kan bli årets arkitekturkommun

Borlänge, Sveriges fulaste stad. Men nu vi få pris som Årets Arkitekturkommun.  Utmärkelsen delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund till den kommun som bäst lyckas kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen. Borlänge tävlar mot Karlskrona, Gävle, Borås, Karlstad, Norrköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Täby.

Nu drar utbyggnaden av Sydöstra staden igång!

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna. Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper fram till år 2050 och omfattar 21 500 bostäder,

Loading
Loading
Loading

40 miljoner extra för Airbnb-värdar

Under pandemin har intresset för att hyra stugor bland svenskar skjutit i höjden. 40 miljoner kronor – så mycket tjänade svenska Airbnb-värdar i juni och störst är ökningen i Västernorrland.

Loading

Stöldligorna vet när du åker bort på semester

Bästa tipset är att installera en säkerhetsdörr, menar Fastighetstidningen som ger ett antal tis om hur du säkrar hemmet. Det kanske enklaste och billigaste: – Investera i en timer så att belysningen tänds och släcks när du är bortrest. Numer finns till och med appar och lampor där du kan styra din belysning från distans, så att den inte bara tänds och släcks vid givna klockslag. Detta kan tjuven nämligen se igenom. 

Så skyddar du dig mot värmeslag i sommar

Myndigheterna varnar för en ny värmebölja. För att förebygga värmen i sin lägenhet på bästa sätt bör man se till att ha bra solavskärmning i form av gardiner och persienner. För att få in så kall luft som möjligt i lägenheten bör vädring ske på nätterna och man bör i största möjliga mån hålla fönstren stängda under dagtid. 

Krav på laddstolpar för bostadsrättsföreningar

Sedan några veckor tillbaka gäller nya krav på laddplatser när nya bostadsfastigheter byggs, eller större renoveringar genomförs. Lagen är riktad till bostadsrätter och hyresfastigheter. Från och med 2025 kommer också retroaktiva krav på laddningsmöjligheter vid äldre fastigheter.

Trenden: 15 000 bostäder till salu över landet

Förra veckan fanns det 15 411 bostadsrätter till salu på Hemnet, 5 procent fler än motsvarande vecka i fjol, och alltså nytt rekord efter tidigare topp i maj i fjol. – Utbudet av bostadsrätter har stigit till en ny rekordnivå. Det byggs framför allt upp av en tröghet, där det säljs färre bostäder än tidigare, och toppen i utbudet kommer senare i vår än normalt, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg på Hemnet.

Svensson Svensson bor fortfarande i två rum och kök

Genomsnitts-Svensson bor i två rum och kök, som är den vanligaste lägenhetstypen med 36,5 procent av beståndet, följt av treor med 31,4. 2 procent av dessa är i småhus, 51 procent i flerbostadshus och resterande i specialbostäder samt övriga hus. I flerbostadshus ägs 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. 

Viruset skrämmer i alla fall båttjuvarna

Under första kvartalet 2020 har det inkommit 366 polisanmälningar om båtmotorstölder. En minskning med 15 procent jämfört med samma period 2019. Det skulle kunna vara en effekt av Covid-19, menar BRÅ.

Nya regler för att mäta bo- och biytor i din lägenhet

Svenska institutet för standarder (Sis) har reviderat standarden för hur vi ska mäta hur stor vår lägenhet eller hus egentligen är och vad som ska räknas som boyta. Standarden som heter ”SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning” är till för alla från mäklare och privatpersoner till byggplanerare och arkitekter. Dessutom används den vid bygglov, taxering och värdering. 

5 tips från Dr Dan Hasson i stressiga kristider

Kriser tenderar att ta fram det bästa och värsta ur människan. Därför blir det i sådana här tider extra viktigt att fokusera på hur vi kan underlätta vardagen och livet för varandra. Fundera och agera gärna på följande:

Byxorna dalar när Corona tvingar folk till hemarbete

Med fler och fler människor som arbetar hemifrån har amerikanska varuhusjätten Walmart noterat en intressant trend: Blusar och skjortor har sett en ökning av försäljningen medan byxor och kjolar inte har gjort det.

SIFFRAN

Krönikan

Magasin Era

Magasin ERA

Trend

ANNONS

SIFFRAN

“Minister med lagom personlighet” Fastighetstidningen om  bostadsministern Per Bolund (mp)