462 000 hushåll är trångbodda enligt Boverket

462 000 hushåll är trångbodda enligt Boverket

462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbristen som Boverket lämnar till regeringen i dag. I rapporten redovisar Boverket nya beräkningar av hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner och i större och mindre kommuner.

Anders Sjelvgren, Generalrdirektör på Boverket. Foto: Charlotte Nilsson

– De här beräkningarna ger alla aktörer på bostadsmarknaden och inte minst landets kommuner, regering och riksdag, en bra bild av hur bostadsbristen ser ut och vilka hushåll som främst är drabbade, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket. Jag tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngd boendeekonomi. För att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Det viktiga nu är att vi går från ord till handling, säger Anders Sjelvgren.

En rimlig bostad

Boverket har haft regeringens uppdrag att ta fram ett förslag på hur bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år. Boverket har tagit fram en beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå. Vad som är en rimlig bostad definieras efter sex behovsbaserade kriterier. Det är boendestandard, boendeyta, boendekostnad, geografiskt läge, hur länge bostaden disponeras samt tid för att hitta en ny bostad. Boverket har, med utgångspunkt i den underliggande data som finns tillgänglig, konstruerat kvantitativa mått som på både nationell, regional och lokal nivå försöker fånga hur många hushåll som inte uppfyller de sex kriterierna.

Tor Borg: Bild SBAB

– Med den här metoden hoppas vi att de som arbetar med bostadsförsörjningen på olika nivåer får ett bättre informationsunderlag. Vi väljer att analysera landets bostadsbrist genom att undersöka hur många hushåll som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som bedöms vara rimligt. De två mått som sannolikt bäst sammanfattar bostadsbristen är antalet trångbodda hushåll och antalet hushåll med ansträngd boendeekonomi. Drygt en procent av hushållen är både trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Sammantaget rör det sig om cirka 56 000 hushåll som befinner sig i en svår bostadssituation, säger Tor Borg, bostadsanalytiker vid Boverket.

Boverket har räknat fram ett antal olika mått för att spegla hushållens brist på rimliga bostäder utifrån kriterierna som redovisas och förklaras i rapporten. Det saknas dock underliggande data som har begränsat möjligheten att konstruera relevanta mått som täcker samtliga kriterier. Exempelvis saknas heltäckande information på hushålls- och individnivå om antalet hemlösa, om hushållens faktiska boendeutgifter och om avtals- och kontraktsformer för boendet. En ytterligare begränsande faktor är osäkerheten kring hur korrekta uppgifterna är i de register som ligger till grund för beräkningarna. Framför allt drabbar det bedömningarna för mindre kommuner och små hushållsgrupper.

Andel respektive hushåll i Sverige som har bostadsbrist enligt något av måtten, 2018

Andel Antal
Ansträngd boendeekenomi 5,3 % 245 000
Trångbott 9,9 % 462 000
Trångbott och ansträngd boendeekonomi 1,2 % 56 000
Långt pendlingsavstånd 2,3 % 107 000
Långt pendlingavstånd och ansträngd boendeekonomi 0,1 % 5 000
Osäkert boende (upprepade flyttar) 0,9 % 42 000
Återkommande problem 9,4 % 438 000

Hushåll med ansträngd boendeekonomi

I landet som helhet var andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi drygt 5 procent. Andelen har stadigt minskat de senaste åren i de flesta regioner. Malmöregionen sticker ut med en högre andel (drygt 8 procent) än andra regioner. Måttet avser hur många hushåll som inte har en disponibel inkomst som täcker både baskonsumtion och schabloniserade boendeutgifter.

Trångbodda hushåll
De hushåll som är trångbodda beräknas vara nästan 10 procent i hela landet. Andelen har ökat de senaste åren. Stockholmsregionen har en andel på över 15 procent, medan mindre kommuner (<75 000 invånare) ligger under 7 procent i genomsnitt. De hushåll som inte är trångbodda räknas som ensamstående utan barn och de hushåll där det finns kök (eller kokvrå), vardagsrum och ytterligare rum så att barn över 12 år och vuxna, som inte är sambos, inte behöver dela sovrum. För de bostäder där det inte finns någon uppgift om antalet rum är gränsen 20 kvadratmeter boarea per person.

Trångbodda hushåll med ansträngd ekonomi
De hushåll som både är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi är drygt 1 procent. Andelen är högre i Malmöregionen (drygt 2 procent) än i de andra regionerna. Här hittar vi sannolikt de hushåll som är hårdast drabbade av bostadsbristen och i störst behov av ett annat boende än det de har i dag.

Hushåll med långa pendlingsavstånd
De hushåll som har långt pendlingsavstånd uppgår till drygt 2 procent i hela landet. I storstadsregionerna ligger andelen strax över 1 procent medan den ligger kring 3 procent i genomsnitt i övriga regioner. Måttet, som vi definierat som de hushåll som har mer än 8o kilometers avstånd till arbetsplatsen, är svårt att se som en tydlig indikator på bostadsbrist då det sannolikt finns en hög grad av frivilligt vald pendling. När man mäter det tillsammans med ansträngd boendeekonomi så sjunker också andelen väsentligt.

Hushåll som ofta flyttar
Den andel av hushåll som ofta flyttar, en gång om året se senaste tre åren, är knappt 1 procent med jämn spridning över landet. Måttet kan ses som en indikator på osäkert boende men är svårtolkat av flera orsaker, exempelvis kan hög flyttfrekvens vara frivillig och låg flyttfrekvens kan bero på svårigheter att hitta en rimlig bostad att flytta till.

Återkommande problem
De hushåll som har återkommande problem uppgår till drygt 9 procent och beräknas som hushåll som varit trångbodda eller haft ansträngd boendeekonomi minst två år i rad.

Hela rapporten finns på boverket.se.

Loading

Loading
Loading

Cervera satsar på gamla tallrikar

Heminredningskedjan Cervera satsar på vintage och hakar på trenden med hållbart med affärsområdet Cervera Vintage. -  Om vi kan hjälpa till att bevara klassisk design till nästa generation och hitta nya ägare till historiska objekt och bortglömt hantverk så har vi lyckats, säger Peter Rimbäck, VD Cervera.

Loading

3250 behövande: “Ropen skalla – rastgård åt alla”

I Vallentuna finns 3250 hundar, vilket innebär att runt var tionde kommuninvånare är hundägare. Till skillnad från i Täby och Österåker finns inga rastgårdar. Men nu är en samlingsplats för kommunens fyrbenta innevånare på gång, enligt Mitti. Kommunens Bygglovsvdelning har kommit upp med två förslag.

800 m staket ska skydda grodor från nybyggare

Gökdalen i Högdalen är södra Stockholms största våtmark och här finns flera olika arter fridlysta groddjur lever. Men efter nyår kommer grodornas eget bostadsområde förvandlas till en byggarbetsplats när T-banebygget drar igång. För att skydda groddjuren inte har  ett 800 meter långt skyddsstaket satts upp.

Attling valde Thåström för Högdalens egen hub

The HÖGDALEN är en kreativ online hub med spännande samarbeten inom konst, möbler, accessoarer, mode, foto och smycken. Tidigare i september lanserades detta unika samarbete mellan Efva Attling och Thåström för the HÖGDALEN.

Här kan du återvinna material med patina

Under invigningen av Dala Återbygg Depå lyfte projektledaren Hanna Bergman styrkan i att det här är något man gör tillsammans. – I snitt kastas cirka ett ton byggmaterial per person i Sverige Genom en gemensam insats kan man nu erbjuda ett alternativ för privatpersoner och företag. En återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion.

ReForm: Butiken för dig som gillar homestyling

I Stora Uppåkra, mellan Lund och Staffanstorp, ligger Reform Furniture. Butiken som gjort homestyling till sin affärsidé. Retrobutik på 260 kvadrat med mängder av möbler och inredning främst från 50-60-talet! Varsamt renoverade för att vara i bästa skick.

Stort tryck i höst på kolonilotterna i Enskede–Farsta

I Enskede–Årsta–Vantör finns 7 koloniföreningar, i Farsta 6 föreningar. 2017 stod cirka 7 500 personer i kö till en kolonilott i någon av Stockholms koloniträdgårdars 71 medlemsföreningar i Stockholms stad. Två år senare var kön uppe i 9 000 personer – en ökning med 20 procent på två år.

Magelungen och Parken Måsen har rustats upp

Parken Måsen är en populär park som ligger fint vid Magelungens strand, nära bostäder, Fagersjöskolan och nås med kollektivtrafik. Målet med upprustningen var att skapa ett uterum och mötesplats för alla åldrar med en variation av aktiviteter.

Lärare på Gränbyskolan kan vinna Guldäpplet

Guldäpplet 2020 är lärarpriset som delas ut till lärare som förnyar lärandet och tar in omvärlden och skolan. I år blev drygt hundra lärare nominerade och nu har juryn utsett årets finalister. En av finalisterna är Gränbyskolans Emeilie Hahn.

Mer kamerabevakning i centrala Uppsala

Datainspektionen har tidigare delvis godkänt Uppsala kommuns ansökan om kamerabevakning på Stora torget och vid Påvel Snickares gränd och gett tillstånd alla dagar mellan kl. 20.00 och 06.00, men inte på dagtid och tidiga kvällar. Det beslutet överklagade kommunen till Förvaltningsrätten som bifallit överklagandet delvis och beslutat att Uppsala kommun nu ska medges utökat tillstånd att kamerabevaka Stora torget och Påvel Snickares gränd mellan klockan 15.00 och 06.00. Uppsala kommun nöjer sig inte med det.

Loading
Loading
Loading

Höjning av ROT uteblev – men flera nyheter för byggsektorn

Vi ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen och även gör flera kraftfulla satsningar riktat till bygg- och bostadsmarknaden. Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan måste det också gå att genomföra i praktiken. Då får inte regler och handläggning bli för komplicerat, säger Monica Björk.

Nio av tio Brommabor känner sig trygga

Brommabornas oro för att bli utsatta för brott minskat sedan 2017. 3 221 personer i Bromma svarade på Stockholms stads trygghetsmätning som görs var tredje år. Resultatet visade att en av tio Brommabor under de senaste 12 månaderna, "varje dag eller någon dag i veckan", varit orolig för att bli utsatta för brott. Det är en minskning med tre procent jämfört med förra mätningen 2017. Nio av tio känner alltså inte denna oro.

Loading

Fler lägenheter började byggas under första halvåret

Ungefär 27 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2020, visar preliminär statistik. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades. Det skriver SCB i en ny rapport.

Ikano Bostad börjar Svanenmärka sina bostäder

​Från och med juli 2020 kommer Ikano Bostads nya bostadsrätts- och hyresrättsprojekt att Svanenmärkas. Det är ytterligare ett steg i arbetet att ha det bästa och mest hållbara kunderbjudandet och att skapa möjligheter för en hållbar vardag för de många människorna.

Årets inredningsbibel är här

Nu landar årets inredningsbibel. I år innehåller katalogen förutom många nyheter också fler inredningstips.Att livet plötsligt kan föra med sig nya oväntade behov, rutiner och vanor till hemmet har varit extra tydligt för de flesta under detta år. Årets katalog är en handbok med inredningstips som guidar läsaren mot ett smartare och mer funktionellt hem.

Köpläge för hus i Spanien efter prisfall

Bostadspriserna i Spanien sjunker i spåren av coronapandemin. Störst är nedgången i populära svenskområden längs medelhavskusten. Statistiken från värderingsinstitutet Tinsa är den första efter att landet lamslogs av corona. – Vi ser en liten prisdämpning på en annars stark marknad. Nu kan vara ett bra läge att förverkliga husdrömmen i Spanien, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Utland.

Var tredje bostadsrättsförening planerar att höja sina avgifter

Coronakrisen har förändrat mycket på den ekonomiska spelplanen i Sverige. Så även för många av landets bostadsrättsföreningar. En färsk undersökning som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB låtit genomföra, visar nämligen att närmare var tredje förening har eller planerar att höja sina avgifter inom en snar framtid.  

Stöldligorna vet när du åker bort på semester

Bästa tipset är att installera en säkerhetsdörr, menar Fastighetstidningen som ger ett antal tis om hur du säkrar hemmet. Det kanske enklaste och billigaste: – Investera i en timer så att belysningen tänds och släcks när du är bortrest. Numer finns till och med appar och lampor där du kan styra din belysning från distans, så att den inte bara tänds och släcks vid givna klockslag. Detta kan tjuven nämligen se igenom. 

Så skyddar du dig mot värmeslag i sommar

Myndigheterna varnar för en ny värmebölja. För att förebygga värmen i sin lägenhet på bästa sätt bör man se till att ha bra solavskärmning i form av gardiner och persienner. För att få in så kall luft som möjligt i lägenheten bör vädring ske på nätterna och man bör i största möjliga mån hålla fönstren stängda under dagtid. 

Krav på laddstolpar för bostadsrättsföreningar

Sedan några veckor tillbaka gäller nya krav på laddplatser när nya bostadsfastigheter byggs, eller större renoveringar genomförs. Lagen är riktad till bostadsrätter och hyresfastigheter. Från och med 2025 kommer också retroaktiva krav på laddningsmöjligheter vid äldre fastigheter.

Trenden: 15 000 bostäder till salu över landet

Förra veckan fanns det 15 411 bostadsrätter till salu på Hemnet, 5 procent fler än motsvarande vecka i fjol, och alltså nytt rekord efter tidigare topp i maj i fjol. – Utbudet av bostadsrätter har stigit till en ny rekordnivå. Det byggs framför allt upp av en tröghet, där det säljs färre bostäder än tidigare, och toppen i utbudet kommer senare i vår än normalt, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg på Hemnet.

SIFFRAN

Krönikan

Magasin Era

Magasin ERA

Trend

ANNONS

SIFFRAN

“Minister med lagom personlighet” Fastighetstidningen om  bostadsministern Per Bolund (mp)