424 lägenheter byggs i Södra Häggvik

| ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i utvecklingsområdet...